AKSIOMA - Zavod za sodobne umetnosti
art:teaji
Beigrajska galerija
Drutvo likovnikov Ljubljana
Drutvo kuc
Drutvo ustvarjalnih programov
Famul Stuart ola uporabnih umetnosti
Galerija Alkatraz
Galerija Avle NLB
Galerija Faronika
Galerija Loterije Slovenije
Izida
Javni sklad za kulturne dejavnosti
KUD France Preeren
Kulturno drutvo Nova Akropola
Kulturno drutvo Stina
Kulturno izobraevalno drutvo Kibla
Kulturno izobraevalno drutvo Pina
Likovna ola Zmaga Modica
Likovni atelje
Madnarodni grafini likovni center
Maguar delavnice za lonarstvo in keramiko
Mestna galerija Ljubljana
Mladinski center Celje
Mladinsko - Informacijski Center
Moderna galerija
Pekarna magdalenske mree
Pionirski dom
Produkcijska ola
Prometej Art&Hobby
Revija Mentor
Slocartoon.net
Stripburger
Studio galerija Gasspar Piran
Studio Scriptus
Umetnostna galerija Maribor
Ustvarjalne delavnice Rade Kos
Zasebna ola risanja in slikanja
Zavod K6/4
Zavod uporabnih in drugih umetnosti
Zavod za sodobno umetnost
ZULK - Zdruenje ustvarjalnih ljudi na podroju kulture
Zveza drutev likovnih umetnikov
Produkcijska ola
opis:Da bi mladostniki leto pavziranja lahko preiveli ustvarjalno in produktivno, jim v naem programu nudimo: raunalnitvo, sitotisk, ivanje, funkcionalno opismenjevanje, trening socialnih vein (izboljevanje komunikacijskih spretnosti), poklicno informiranje in usmerjanje. Poleg tega pa se nauijo razlinih uporabnih vein, kot so kuhanje, gospodarjenje z denarjem, fotografiranje, priprava in izvedba izletov olanje v Produkcijski oli je brezplano, stari krijejo le stroke prehrane in morebitne stroke izletov. Program poteka med dnevi pouka od 8.00 do 15.00 ure. Vpis je mogo vse leto do zapolnitve prostih mest.
Produkcijska ola je ola, v kateri si mulc po neuspehu lahko spet napolni baterije, dobi zaupanje vase in se pripravi na ponoven tart v ivljenje. Vrata so odprta mladim med 15. in 18. letom, ki so izpolnili osnovnoolsko obveznost in zaradi razlinih razlogov prekinili olanje na srednjeolski stopnji ter se tako znali v praznem prostoru, iz katerega ne vidijo prave poti.
naslov:Jarka 44
Ljubljana
1000
telefon: 031 / 691 - 101
email: produkcijska-sola@mdj.si
spletna stran: http://www.z-mdj.lj.edus.si/produkcijska/index.html
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> nartovanje in izvedba preseneenja ..nasmeh na obraz?

.