AKSIOMA - Zavod za sodobne umetnosti
art:teaji
Beigrajska galerija
Drutvo likovnikov Ljubljana
Drutvo kuc
Drutvo ustvarjalnih programov
Famul Stuart ola uporabnih umetnosti
Galerija Alkatraz
Galerija Avle NLB
Galerija Faronika
Galerija Loterije Slovenije
Izida
Javni sklad za kulturne dejavnosti
KUD France Preeren
Kulturno drutvo Nova Akropola
Kulturno drutvo Stina
Kulturno izobraevalno drutvo Kibla
Kulturno izobraevalno drutvo Pina
Likovna ola Zmaga Modica
Likovni atelje
Madnarodni grafini likovni center
Maguar delavnice za lonarstvo in keramiko
Mestna galerija Ljubljana
Mladinski center Celje
Mladinsko - Informacijski Center
Moderna galerija
Pekarna magdalenske mree
Pionirski dom
Produkcijska ola
Prometej Art&Hobby
Revija Mentor
Slocartoon.net
Stripburger
Studio galerija Gasspar Piran
Studio Scriptus
Umetnostna galerija Maribor
Ustvarjalne delavnice Rade Kos
Zasebna ola risanja in slikanja
Zavod K6/4
Zavod uporabnih in drugih umetnosti
Zavod za sodobno umetnost
ZULK - Zdruenje ustvarjalnih ljudi na podroju kulture
Zveza drutev likovnih umetnikov
AKSIOMA - Zavod za sodobne umetnosti
opis:Aksioma Zavod za sodobne umetnosti, je neprofitna kulturna ustanova s sedeem v Ljubljani. Pri realizaciji svojih projektov uporablja prednosti, ki jih za raziskovanje struktur sodobne drube ponujajo nove tehnologije. Osredotoa se na umetniko produkcijo, ki se loteva raziskovanja drubenih, politinih, estetskih in etinih vpraanj, pri emer predstavlja internet nekakno kreativno delavnico za izmenjavo in distribucijo idej in znanja.
naslov:Gerbieva 23
Ljubljana
1000
telefon: 041 / 250 - 830
email: aksioma4@siol.net
spletna stran: http://www.aksioma.org
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> kupiti si nova sonna oala ..nasmeh na obraz?

.