AKSIOMA - Zavod za sodobne umetnosti
art:teaji
Beigrajska galerija
Drutvo likovnikov Ljubljana
Drutvo kuc
Drutvo ustvarjalnih programov
Famul Stuart ola uporabnih umetnosti
Galerija Alkatraz
Galerija Avle NLB
Galerija Faronika
Galerija Loterije Slovenije
Izida
Javni sklad za kulturne dejavnosti
KUD France Preeren
Kulturno drutvo Nova Akropola
Kulturno drutvo Stina
Kulturno izobraevalno drutvo Kibla
Kulturno izobraevalno drutvo Pina
Likovna ola Zmaga Modica
Likovni atelje
Madnarodni grafini likovni center
Maguar delavnice za lonarstvo in keramiko
Mestna galerija Ljubljana
Mladinski center Celje
Mladinsko - Informacijski Center
Moderna galerija
Pekarna magdalenske mree
Pionirski dom
Produkcijska ola
Prometej Art&Hobby
Revija Mentor
Slocartoon.net
Stripburger
Studio galerija Gasspar Piran
Studio Scriptus
Umetnostna galerija Maribor
Ustvarjalne delavnice Rade Kos
Zasebna ola risanja in slikanja
Zavod K6/4
Zavod uporabnih in drugih umetnosti
Zavod za sodobno umetnost
ZULK - Zdruenje ustvarjalnih ljudi na podroju kulture
Zveza drutev likovnih umetnikov
art:teaji
opis:V oli za risanje art:teaji Vam ponujamo kreativne delavnice za otroke, dijake, tudente in odrasle, skratka za vse tiste, ki si elite pridobiti znanja iz risanja, slikanja, kaligrafije, kiparstva, keramike, vizualne komunikacije in industrijsko oblikovanje, fotografija, nakita, arhitekturno risanje, priprava na sprejemni izpit za srednje ole in likovne fakultete... Posebno pozornost smo pri tem namenili pripravi dijakov in tudentov na sprejemne izpite na likovne fakultete in srednje ole. To so intenzivni teaji, ki sledijo zahtevam akademskih programov in kandidate za vpis na likovne akademije in srednje ole uinkovito pripravljajo na zahtevne sprejemne izpite. Seznam fakultet in srednjih ol, kjer se opravljajo kreativni sprejemni izpiti: 1: akademija za likovno umetnost in oblikovanje
- oddelek za slikarstvo
- oddelek za restavratorstvo
- oddelek za kiparstvo
- oddelek za oblikovanje
a) smer vizualne komunikacije
b) smer industrijsko oblikovanje

2: pedagoka fakulteta
- smer likovna pedagogika

3: fakulteta za arhitekturo
- smer arhitekt

4: naravoslovnotehnika fakulteta
- oddelek za oblikovanje tekstilij in oblail

5: biotehnika fakulteta
- oddelek za krajinsko arhitekturo

6: srednja ola za oblikovanje: likovna gimnazija
- smer grafino oblikovanje
- smer industrijsko oblikovanje
- smer modno oblikovanje
- smer fotograf
- smer likovna gimnazija

art:teaji je ola za risanje, slikanje, grafino in industrijsko oblikovanje, keramiko, izdelovanje nakita, kaligrafijo, kipasrtvo, otoke likovne delavnice ter pripravo osmoolcev na srednjo olo za oblikovanje in fotografijo in dijakov na fakultete likovne smeri; 1:akademija za likovno umetnost in oblikovanje, 2:pedagoka fakulteta, 3:fakulteta za arhitekturo, 4:naravoslovnotehnika fakulteta, 5:biotehnika fakulteta.
naslov:mikloieva 38
Ljubljana
1000
telefon: 041 516760
email: info@art-tecaji.com
spletna stran: http://www.art-tecaji.com
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> polna skleda jagod s smetano ..nasmeh na obraz?

.