Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> preiveti popoldan ob slikanju in risanju ..nasmeh na obraz?

.