Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> v mranem meglenem jutru pozdrav malega olarka ..nasmeh na obraz?

.