Pesniki slam
19. 5. 2008
Euroglobe
Pesniki slam
as 19.5.2008
ura 21.00
kraj Ljubljana
natanno Menza pri Koritu, Metelkova Mesto


Med 16. in 24. majem bo v Ljubljani vrsta kulturno-politinih dogodkov, na katerih lahko sodelujete tudi vi! Kulturno-politini dogodki bodo predstavljali evropsko kulturo ter spodbujali k razpravi o pereih temah, ki pestijo Evropsko unijo. Pod enotnim imenom EuroGlobe si bo mo brezplano ogledati gledalike igre, sodelovati v pesnikem slamu ali rap spopadu in se udeleiti razprav ter delavnic, povezanih z Evropsko unijo. Prijave za dogodke e potekajo, vsi zainteresirani se lahko prijavijo prek spletne stani www.euroglobe.info. Rok za oddajo prijav je 6. maj 2008.

Pesniki slam je tekmovanje v interpretaciji lastnega pesnikega besedila v ivo, bodisi nastalega na licu mesta ali vnaprej pripravljenega.  Tokrat z manjo posebnostjo: z vnaprej doloeno temo "EVROPA moje sanje". Tekmovalci imajo na voljo pet minut, oder, mikrofon, svoje telo in svoj glas. O zmagovalcu slama ne odloa zgolj irija, enakopravno o tem odloa tudi obinstvo. Slam je poezija v ivo.

Program in opis dogodkov, ki bodo potekali v okviru projekta EuroGlobe, si lahko ogledate na spletni strani www.euroglobe.info , prek katere se lahko tudi prijavite za sodelovanje na doloenih dogodkih.

 

organizator Center Evropa
Dalmatinova 4
1000 Ljubljana
01 / 438 - 2365
info@center-evropa.si
http://www.center-evropa.si
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> skakanje po trampolinu ..nasmeh na obraz?

.