3delavnica
Akademski pevski zbor Tone Tomi
ARS RAMOV, Zavod za umetnost, promocijo in investicijo
Atelje 2050
Drutvo slovenskih skladateljev
Drutvo kuc
Drutvo za etino glasbo - Kebataola
Javni sklad za kulturne dejavnosti
KD Glasbena Matica
Klub tudentov Kranj
KUD Zvok
Kulturno drutvo Stina
Kulturno izobraevalno drutvo Kibla
Ljudmilin informator
LokalPatriot
Matrix Music
Max Plus
Mladinsko-informacijski center
Modern music school
Moderna galerija
Narodni dom Maribor
Pekarna magdalenske mree
Perpetum Jazzile
Portal Djembe.SI
Slovenska filharmonija
Srednja glasbena ola
Studio galerija Gasspar Piran
Studio H
Zavod K6/4
Zbor Carmina Slovenica
ZULK - Zdruenje ustvarjalnih ljudi na podroju kulture
Zveza kulturnih drutev Ljubljana
Zveza kulturnih drutev Nova Gorica
Pekarna magdalenske mree
opis:

1. V okviru kulturno prireditvenih programov in projektov organiziramo in soorganiziramo prireditve z domala vseh podroji umetnosti; glasbene, vizualne, predstavitvene, ki se v irem prireditvenem prostoru teje uveljavljajo in tvorijo programsko prepoznavnost kulturnega centra Pekarna
2. V okviru informiranja in svetovanja za mlade Mladinski informacijsko-svetovalni center Infopeka, kot samostojna organizacijska  enota zavoda:

  • zagotavlja uporabnikom preko svojih usposobljenih informatorjev-svetovalcev dnevno brezplano informiranje in svetovanje z vseh interesnih podroij
  • nudi strokovna individualna in skupinska svetovanja preko zunanjih strokovnih sodelavcev
  • koordinira delovanje mariborske mree info tok za mlade MB MINA
  • izvaja projekte s podroja neformalnega izobraevanja, prostovoljnega dela...

3. Servisne in upravne dejavnosti. Tehnino in organizacijsko podporo nudimo zainteresiranim izvajalcem projektov in programov.

Pekarna magdalenske mree Zavod za podporo civilnodrubenih iniciativ in multikulturno sodelovanje ima za osnovno dejavnost, kot je razvidno e iz imena,podporo civilnih in kulturnih pobud ter vzpodbujanje medsebojnega sodelovanja med posamezniki in skupinami umetnikih, kulturnih, izobraevalnih,raziskovalnih, naravovarstvenih,informativnihin humanitarnih dejavnosti.
V ta namen izvajamo dejavnosti in programe na treh zaokroenih podrojih:

  • kulturno prireditveni programi in projekti
  • informiranje in svetovanje za mlade(Mladinski informacijsko-svetovalni center Infopeka kot samostojna organizacijska enota zavoda)
  • servisne in upravne dejavnosti
naslov:Ob eleznici 16
Maribor
2000
telefon: 02/ 300 68 50
email: infopeka@infopeka.org
spletna stran: http://www.infopeka.org
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> sredi kiastih in neokusnih plakatov, bel Loesje plakat ..nasmeh na obraz?

.