Euroglobe
od 16.5. 2008
do 24. 5. 2008
Oder za politino in kulturno razlenjevanje Evrope
Euroglobe
as od 16.5.2008 do 24.5.2008
kraj Ljubljana


Med 16. in 24. majem bo v Ljubljani vrsta kulturno-politinih dogodkov, na katerih lahko sodelujete tudi vi! V ljubljanskem entjakobskem gledaliu in AKC Metelkova Mesto se bodo med 16. in 24. majem zvrstili tevilni kulturno-politini dogodki, ki bodo predstavljali evropsko kulturo ter spodbujali k razpravi o pereih temah, ki pestijo Evropsko unijo. Pod enotnim imenom EuroGlobe si bo mo brezplano ogledati gledalike igre, sodelovati v pesnikem slamu ali rap spopadu in se udeleiti razprav ter delavnic, povezanih z Evropsko unijo. Prijave za dogodke e potekajo, vsi zainteresirani se lahko prijavijo prek spletne stani www.euroglobe.info.

Projekt EuroGlobe gradi na tradiciji Shakespearovega gledalia Globe, ki je v sredie dogajanja postavilo izmenjavo, ustvarjanje in medsebojno vplivanje med obinstvom ter igralci. Tako bo v okviru projekta EuroGlobe entjakobsko gledalie v Ljubljani s postavitvijo pravega shakespearijanskega odra spremenjeno v interaktivno areno, ki bo omogoala izmenjavo mnenj med vsemi sodelujoimi, med nastopajoimi in gledalci. Skupaj z gledalikimi skupinami, mladinskimi nevladnimi organizacijami, Shakespearovimi navduenci, evropskimi, nacionalnimi in lokalnimi politiki ter tevilnimi drugimi sodelujoimi bo EuroGlobe uprizoril pester program, katerega osrednji namen je spodbuditi sodelujoe k razmisleku o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti Evrope.

Program in opis dogodkov, ki bodo potekali v okviru projekta EuroGlobe, si lahko ogledate na spletni strani www.euroglobe.info , prek katere se lahko tudi prijavite za sodelovanje na doloenih dogodkih. V tem trenutku bi vas predvsem rad opozoril na tiri dogodke, ki od udeleencev zahtevajo prijavo in sicer na mladinsko zborovanje, razpravo Evropa na tapetiti, rap spopad in pesniki slem. Rok za oddajo prijav je 6. maj 2008.

Pesniki slam, 19. 5. ob 21.00, Menza pri Koritu, Metelkova Mesto

Rap spopad, 21. 5. ob 21.00, Menza pri Koritu, Metelkova Mesto

Mladinsko zborovanje, 17. 5., in 18. 5., entjakobsko gledalie, Krekov trg 2

Razprava Evropa na tapeti, 18. 5. ob 12.30, entjakobsko gledalie, Krekov trg 2

organizator Center Evropa
Dalmatinova 4
1000 Ljubljana
01 / 438 - 2365
info@center-evropa.si
http://www.center-evropa.si
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> snovanje novih dogodivin ..nasmeh na obraz?

.