SILHUETA, nekontrolirana revija.


Silhueta je nova revija, ki se ukvarja s stripom, grafiti, ilustacijami, poezijo in e em. Silhuetin slogan je ``nekontrolirana revija``, kar pove e dovolj. Ustvarjamo jo skupina (tudentje in dijaki) mladih kreativcev. Leta 2001 smo izdali prvo izdajo Silhuete, letos e drugo tevilko. Pridobili smo kar nekaj strani, predvsem pa smo zviali kvaliteto stripov in objavljenih del. Odprti smo za vse nove in dobre ideje. Tako tudi zelo radi objavimo dela e nepriznanih avtorjev v slovenskem prostoru. Za kakrna koli vpraanja, pripombe, pohvale, morebitno sodelovanje ali naroanje se lahko obrnete na na ektronski naslov: alea.art@email.si ali na odgovornega za odnose z javnostmi:

Teo Rinar
teo.riznar@siol.net
041 206 128.

Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> palainke nadevane s okolado ..nasmeh na obraz?

.