PRIJAVA NA DVODNEVNO DELAVNICO - OLA PODJETNITVA ZA MLADE
 
Komu je program namenjen

Program usposabljanja je namenjen mladim (starost do 27 let), dijakom srednjih ol splonih smeri in tudentom tehninih in drugih smeri. Program je namenjen vsem, ki elijo pridobiti dodatno podjetniko in obrtno znanje.

Metode dela
 • delo v skupinah
 • reevanje konkretnih primerov z mentorstvom predavatelja
 • individualna svetovanja
 • tudije primerov
 • obdelava poslovnih zamisli udeleencev programa
 • obisk uspenega podjetnika
 • priprava za prezentacijo lastne poslovne zamisli
Glavni cilji usposabljana
 • poveati konkurennost mladih na trgu
 • posredovati znanja o upravljanja in vodenju malega podjetja ali obratovalnice
 • seznaniti udeleence z osnovnimi funkcijami poslovanja
 • seznaniti udeleence, kako prieti s svojim podjetjem in kako premagati zagonske teave
 • seznaniti udeleence z metodologijo priprave elaborata o zagonu nove dejavnosti ali novega projekta
 • spodbujati udeleence k timskemu delu

Metode dela

Animacijska delavnica bo potekala v Ljubljani v prostorih Visoke upravne ole, Kardeljeva pload 5 (neposredna bliina FDV)

 • 23. in 24. oktobra 2002
 • od 13.00 do 19.00 ure
 • udeleba je brezplana
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> ko se vsak dan naui nekaj novega ..nasmeh na obraz?

.