korak v PODJETNITVO.


korak v PODJETNITVO.
23.-24. 10. Visoka upravna ola.


S Pospeevalnim centrom za malo gospodarstvo in Gea Collegeom KanalMladih pripravlja delavnico podjetnitva, ki jo bodo vodili ugledni in uveljavljeni strokovnjaki. Potekala bo v predavalnici p8 Visoke upravne ole za Beigradom, med 13. in 18. uro. Prijave na delavnico zbiramo na razstavnem prostoru KanalaMladih na tudentski areni in z e-prijavnico na spletni strani.


Program delavnice ola podjetnitva:

SREDA, 23. oktober 2002  

 • 13.00 13.30, Vanja HAZL, pomonica direktorice  Pospeevalnega centra za malo gospodarstvo; 
  Predstavitev dejavnosti Pospeevalnega centra za malo gospodarstvo in Programa razvoja podjetnosti in ustvarjalnosti mladih.

 • 13.30 15.00, mag. Jaka VADNJAL,  vodja projektov na Pospeevalnem centru za malo gospodarstvo;
  UVOD V PODJETNITVO: Zakaj razvijati podjetnitvo, kdo je podjetnik vizija podjetnika in podjetnike lastnosti, od ideje do podjetnike prilonosti.

 • 15.15 16.45, Stane GABERC,  vodja PE Banke Koper v Ljubljani;
  POSLOVNI NART: Poslovni nart kot instrument preverjanja podjetnike ideje, struktura in metodologija izdelave poslovnega narta.

 • 17.00 18.30, Goran KATUIN,  pravni svetovalec  Banke Slovenije;
  ZAKONODAJA NA PODROJU PODJETNITVA: Pravne oblike podjetij, kako prieti z lastno dejavnostjo (registracija podjetja, s.p.), najpomembneji zakonski akti.

ETRTEK,  24. oktober 2002

 • 13.00 15.30,  mag. Franci VIDIC, ravnatelj VS GEA College
  MARKETING: Trna analiza, kako do informacij o trgu; dobavitelji, kupci, konkurenca, promocija podjetja, timsko delo.

 • 15.45 18.00, Nataa PUSTOTNIK, pomonica direktorja za svetovalno dejavnost na Centru za razvoj malega gospodarstva
  EKONOMIKA POSLOVANJA: Oblikovanje cene izdelka, vrste prihodkov in odhodkov v dejavnosti, timsko delo, katera sredstva potrebujem za zagon podjetja?

 • 18.15 19.00, Ale ERULJ, direktor ERFA, d.o.o. DOB pri DOMALAH
  Razgovor z uspenim podjetnikom

 • Zakljuek delavnice


 
e-prijavnica na delavnico korak v PODJETNITVO.

 
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> preiveti druabno no s svojimi prijatelji ..nasmeh na obraz?

.