Ali imam vizijo svoje poslovne poti?
Kje se bom zaposlil?
Kakna je prihodnost mojega izobraevanja?
Kateri poklici me zanimajo?
Moj osebnostni razvoj?
Kako naj napiem pronjo za delo?
Kje dobim tipendijo?
Ne sprauj ve!
Poskrbi za svojo prihodnost in si zagotovi svojo Kariero!

Kariera izide estkrat na leto kot priloga Gospodarskega vestnika
in vsi tudenti, ki skrbite za svojo poklicno pot, jo lahko naroite s
50-odstotnim popustom. Redna cena posameznega izvoda je
1.500 tolarjev, tudenti pa boste ob predloitvi potrdila o olanju
za izvod odteli le 750 tolarjev.

 
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> tajska masaa s toplimi zelii ..nasmeh na obraz?

.