FELIKS.


UMco d.o.o., Ljubljana
Leskokova 12, 1000 Ljubljana
tel: (01) / 520 18 30
fax: (01) / 520 18 40

NAJBOLJE STVARI V IVLJENJU SO ZASTONJ:
vzemi in polji prijatelju.


- 350.000 brezplanih kartic vsak mesec.
- ve kot 250 stojal.
- 50 krajev po celi Sloveniji.


Kartice Feliks so brezplaen inovativen medij, ki aktivno komunicira z obiskovalci najpopularnejih lokalov po celi Sloveniji. Feliksova stojala se nahajajo na 250-ih lokacijah, in sicer v pubih in gostinskih lokalih, v slaiarnah, kavarnah in ajnicah, po knjigarnah, glasbenih trgovinah, videotekah in knjinicah ter v kinodvoranah, na infotokah, mladinskih centrih in tudentskih servisih.


Ciljna publika Feliksovih kartic so ljudje, stari od 15 do 40 let, ki aktivno preivljajo svoj prosti as, so dojemljivi za trende in blagovne znamke, imajo radi zabavo in dobro drubo, ter jih zanima e mnogo drugih stvari (zabavna elektronika, port, avtomobili, kozmetika, moda, pijaa, hrana, turizem, izobraevanje, popularna kultura, glasba, film ...).


Potroniki so oglasom izpostavljeni v sproenem okolju, kartico lahko poljejo svojim prijateljem in tako ta dosee dodatni kontakt, kar e poveuje uinek oglaevalske akcije. Obiskovalec lokala vzame tiste kartice, ki so mu ve, zato vsaka kona v rokah ljudi, ki so resnino zainteresirani za njeno sporoilo. Medij ni vsiljiv, saj potroniki kartic Feliks ne dojemajo kot klasino oglaevalsko sredstvo in so zato e posebej uinkovite.


ve: http://www.feliks-te-gleda.com/


Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> pisanje poezije ..nasmeh na obraz?

.