VERBA.


Verba, Ljubljana
Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
tel: (01) / 251 00 88
fax: (01) / 251 97 14
GSM: (041) 38 28 28

Verba res sequitur.
(Besedam sledi dejanje)


Danes predstavlja uenje tujih jezikov pomembno vlogo v vsakdanjem ivljenju: nekaterim pomeni uenje jezikov osebno zadovoljstvo in notranjo zadostitev, drugim napredovanje na delovnem mestu, v oli in v drubi, tretjim nain ivljenja...


Za nekatere pa je uenje tujih jezikov prava nona mora.

V Jezikovni oli VERBA bomo zato najprej poskrbeli za Vae dobro poutje in Vas povsem sproene uvedli v arobni svet jezikov.

Ob:
- glasbeni spremljavi, ki je odvisna od jezika, ki se ga boste uili, npr.: uenje portugaline ob otoni portugalski pesmi fado in temperametni brazilski sambi ali uenje italijanine ob romantini italijanski canzoni ali baladi Erosa Ramazzotija,
- tematsko urejeni in prijetni uilnici namenjeni najve devetim sluateljem,
- predavateljici oz. predavatelju, ki bo znal prisluhniti Vaim eljam in Vas popeljati tako v svet slovnice kot tudi v bogat svet literature in umetnosti,
- preverjeni tuji literaturi in uporabi zanimivih interaktivnih - komunikacijskih iger ter zanimivimi tudijskimi potovanji v deelo jezika, ki se ga uite, se boste eljenega jezika nauili v zares kratkem asu in kar je e bolj pomembno, osvojeno znanje jezika po trajno uporabno, kakovostno, postali boste samozavestni in tuj jezik uporabljali brez strahu pred morebitnimi napakami.


V Jezikovni oli VERBA boste lahko poleg uenja jezikov spoznali tudi svoje bodoe prijatelje in prijateljice, fante in dekleta ter poslovne partnerje, saj se zavedamo, da je jezikovna ola, poleg podajanja znanja, tudi stiie najrazlinejih poti in interesov. Zato bomo za sluatelje Jezikovne ole VERBA redno organizirali portno - zabavne vikende, turnirje in teaje tenisa ter smuanja.

Ne pozabimo na staro reklo: " Zdrav duh v zdravem telesu! ".


Jezikovna ola VERBA je ola za Vas, ne zaradi nas!

Priakuje Vas inovativen tim Jezikovne ole Verba.

Nina Regina, direktorica


ve: http://www.prinini.si/verba


Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> pomeikniti lutnemu neznancu ..nasmeh na obraz?

.