PREMIERA.


BREZPLANA REVIJA O FILMU IN POPULARNI KULTURI

UMco d.o.o., Ljubljana
Leskokova 12, 1000 Ljubljana
tel: (01) / 520 18 30
fax: (01) / 520 18 40

NAJBOLJE STVARI V IVLJENJU SO ZASTONJ:
brezplana revija o filmu in drugi popularni kulturi.


- najmanj 30.000 brezplanih izvodov.
- vsakih 14 dni.
- ve kot 240 stojal.
- 60 krajev po celi Sloveniji.


Premiera je brezplana revija o popularni kulturi, ki spremlja dogajanja na podroju filma, glasbe, knjig in interneta. Izhaja vsakih 14 dni, povprena naklada pa presega 30.000 izvodov in je navedena na naslovni strani vsake tevilke. Premiera ima samostojen in neodvisen distribucijski sistem, njena stojala so na ve kot 240-ih lokacijah v 60 krajih po celi Sloveniji. Lastna distribucija in njena redna kontrola omogoata spremljanje pojemanja naklade in prerazporejanje na lokacije, kjer se lokacije hitreje praznijo, tako da ne prihaja do remitende.


Ciljna skupina Premiere so mladi, stari od 12 do 35 let, ki aktivno preivljajo svoj prosti as ter spremljajo in postavljajo trende na podroju popularne kulture. Premierine lokacije so poleg kinodvoran, infotok in tudentskih servisov tudi knjigarne, glasbene trgovine, videoteke, knjinice, dnevni lokali in noni bari, za starejo ciljno skupino pa slaiarne, kavarne, gostia in picerije. Polletni rezultati raziskave NRB 2002 kaejo, da je doseg revije Premiere 47.800 bralcev. Revija je enako zanimiva tako za ensko kot tudi za moko populacijo.


Oglaevalci lahko z oglasom v zabavnem in brezplanem mediju poveajo uinkovitost svojega oglaevanja. Trne raziskave kaejo, da tak oglas ugodno vpliva na sprejem pri bralcih in vzpostavi pozitiven odnos do brezlanega medija.


ve: http://www.epremiera.com


Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> tiriperesna deteljica ..nasmeh na obraz?

.